Studie GAUK 2017-2019

Studie GAUK 2017-2019

Vliv telemedicínského systému na kvalitu života pacientů s diabetes mellitus 1. typu

Základní informace

Účelem studie je zjistit míru vlivu a roli telemedicínského systému při kompenzaci onemocnění diabetes mellitus a zvýšit adherenci uživatele k užívání tohoto systému. Využívání telemedicínských systémů může pozitivně ovlivnit kompenzaci onemocnění, výsledky užívání jsou však heterogenní a nejednoznačné. Použití systému může být pro některé uživatele náročné, či přímo obtěžující, jejich používáním není pak dosaženo požadovaného efektu. Cílem studie je identifikovat, zda, jak a do jaké míry, ovlivňuje užívání telemedicínského systému zdraví a život pacienta. Na základě vyhodnocení dat získaných z telemonitoringového systému a subjektivního hodnocení pacienta bude telemedicínský systém inovován tak, aby zpětná vazba byla co nejvíce individualizována uživateli a systém byl tak motivujícím a podporujícím nástrojem při kompenzaci onemocnění. Záměrem je zlepšit kompenzaci onemocnění a zvýšit kvalitu života pacienta


Telemonitoringový systém se skládá z aplikace v chytrém mobilním telefonu, glukometru a aktivity trackeru, dále lze do systému připojit kontinuální monitor glykémie a chytré hodinky. Do aplikace jsou automaticky odesílána naměřená data z glukometru, popřípadě kontinuálního monitoru a záznamy o fyzické aktivitě z aktivity trackeru. Pacient do aplikace manuálně zadává hodnoty o příjmu sacharidů v potravě a dávkách inzulinu. Data jsou agregována a odesílána na sběrný pult, kde jsou dále analyzována. Součástí systému je také webový server, který umožňuje náhled na sebraná data, jejich další analýzu a sdílení.  Možností telemonitoringového systému je napojení na dohledové centrum.

POZNÁMKA: do studie není zahrnut přístroj pro kontinuální měření glykémie.

Výzva pro pacienty s diabetem 1. typu!

 • Jste pacient s diabetem 1. typu a léčíte se inzulínovým perem?
 • Hledáte motivaci k docílení lepší kompenzace?
 • Chcete si usnadnit práci s vedením diabetického deníčku?
 • Zajímají Vás nové technologie a moderní způsob léčby?

Zůčastněte se této studie a pomozte nám nalézt lepší řešení pro usnadnění života pacientů s diabetem!

Co Vám studie může přinést?

 • Možnost vyzkoušet si nové „hračky“ jako jsou chytré hodinky, krokoměr, glukometr a mobilní aplikace s diabetickým deníčkem
 • Užitečné informace o tom, jak se vypořádáváte se změnami glykémie v souvislosti s dávkováním inzulínu, konzumací sacharidů a pohybem
 • Větší motivaci k pohybu a s ním spojené lepší zvládání glykémií
 • Online přenos Vašich záznamů až do ordinace lékaře a tím i efektivnější komunikaci během kontroly

Co se od Vás bude očekávat?

 • Vyplnění několika dotazníků o tom, jak se Vám žije s cukrovkou
 • Používání zapůjčených zařízení způsobem, jaký Vám bude nejvíce vyhovovat
 • Zaznamenávání množství inzulínových dávek a snězených sacharidů přes mobilní aplikaci deníčku tak, aby Vás to neomezovalo v běžném životě
 • pravidelné odběry ve FN Motol v 3-měsíčních intervalech
 • cca 2-hodinová edukace v prostorách CPS v Praze na Albertově

Chcete se dozvědět více informací nebo se rovnou přihlásit do studie?

Kontaktujte nás na adrese: diacentrum@fnmotol.cz

Odbornými garanty studie jsou:

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
As. MUDr. Jan Brož
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5

Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK
Ing. Anna Holubová
Adresa: Studničkova 7, Praha 2