Praktické užití vybraných diagnostických přístrojů (B02173)

Praktické užití vybraných diagnostických přístrojů (B02173)

Vyučující: Ing. Jan Mužík Ph.D.

Volitelný předmět vyučovaný na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Výuka proběhne v 5 blocích o délce 3h, v úterky ob-týden od 12:00 do 15:00.

12.10.2021
26.10.2021
9.11.2021
23.11.2021
7.12.2021

Podmínkou získání zápočtu je vytvoření stránky v projektu Wikiskripta. Každý student vytvoří jednu stránku věnovanou problematice probírané na jedné z přednášek. Termín pro vytvoření stránky je do konce semestru.

Každý student si vyberte téma, na které chce stránku vytvořit a nechá si ji schválit vyučující. Téma by mělo být vybrané a schválené nejpozději poslední vyučovací hodinu (7.12.2021). Před zasláním navrhu tématu vyučujícímu si proveďte rešerši, zda stránka na stejné nebo podobné téma již neexistuje.

Stránka by měla mít rozsah alespoň 400 slov a měla by odpovídat standardům Wikiskript, neboli:

  • obsahovat alespoň dvě úrovně nadpisu
  • obsahovat v textu alespoň 10 odkazu na minimálně 5 různých souvisejících stránek
  • na stránku by mělo odkazovat alespoň 5 různých odkazu z jiných odkazujících stránek (je třeba upravit související stránky). Odkazy nemohou být pouze v sekci Související články, měly by být vždy z textu
  • obsahovat odkaz na použitou literaturu a odkazy na související články

Při vytváření obsahu je třeba dodržovat autorský zákon a není možné kopírovat existující obsah odjinud. Autorský zákon chrání formu vyjádření, nikoliv myšlenku, takže je případně možno cizí text vyjádřit vlastními slovy.

Pro možnost upravovat stánky, je třeba mít vytvořen účet a přihlásit se jím. Účet je možno vytvořit na adrese: Vytvořit účet

Vytváření stránek je velice jednoduché, jak začít naleznete zde: Nápověda:Jak začít

Podrobnější návod pak na adrese: Nápověda:Obsah v sekci Pro autory.

V rámci předmětu již vznikly mimo jiné tyto stránky

Diagnostické a terapeutické využití virtuální reality

Bioimpedanční váha

Projekty telemedicíny v ČR

Telerehabilitace

Elektrogastrografie

Poruchy příjmu potravy v těhotenství

Terapie poruch rovnováhy

Monitoring aktivity pomocí chytrých hodinek

Monitorování krevního tlaku