Nabídka služeb

Software

Návrh a vývoj software zejména pro použití v medicíně:

 • mobilní aplikace pro OS Android
 • desktopové aplikace pro MS Windows
 • webové aplikace (ASP.NET, PHP)
 • databázové aplikace (MS SQL Server) a systémy pro hromadné zpracování dat (big data, data mining)
 • aplikace pro zpracování dat v reálném čase

Návrh a realizace včetně konzultačních služeb:

 • komplexní informační systémy se zaměřením na medicínu a telemedicínu
 • propojení nemocničních informačních systémů (HL7, FHIR)
 • klinické studie využívající mobilní technologie (mHealth), zvláště se zaměřením na chronické choroby a fyzickou aktivitu

Kontaktní osoba: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Hardware

Kompletní návrh a vývoj speciálních medicínských přístrojů, který zahrnuje celý měřicí řetězec:

 • výběr
 • konstrukcer
 • integrace vhodných senzorů
 • obvody
 • zpracování a digitalizace signálu
 • přenos pacientských dat a jejich následná vizualizace, archivace a analýza

SENZORY: konstrukce zákaznických vícekanálových snímačů pro biologické a technické signály (např. EKG, EMG, GSR, pulsní oxymetrie, teplota, vlhkost, pohybová aktivita, poloha, atd.).

ZPRACOVÁNÍ OBVODŮ: pracujeme zejména s mikroprocesory rodiny ARM Cortex M0 a M3 včetně návrhu a testování řídícího firmware.

KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ: pracujeme s libovolným drátovým či bezdrátovým rozhraním, například: USB, RS232, Ethernet, WiFi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ZigBee, ANT, GSM rozhraní.

NADŘAZENÉ JEDNOTKY: pro vizualizaci, archivaci a zpracování pracujeme jak s běžnými PC, notebooky tak i s tablety a chytrými telefony – podle požadavku aplikace v operačním systému MS Windows, MacOS X, GNU/Linux nebo Android.