Studentské projekty

Nabídka volných projektů k přihlášení

Bakalářské projekty

Magisterské projekty

Určení přesnosti kvantifikace energetického výdeje člověka pomocí nositelné elektroniky
Obor:
Přístroje a metody pro biomedicínu
Vedoucí: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Matematické modelování v diabetologii
Obor:
Přístroje a metody pro biomedicínu
Vedoucí: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Doktorské projekty

Vliv prostředků virtuální reality na rehabilitaci pacientů se senzomotorickým deficitem
Školitel: doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., SPA
Školitel-specialista: Ing. Karel Hána, Ph.D., SPA

Optimalizace metod a prostředků hodnocení rehabilitačního procesu u pacientů se senzomotorickým deficitem
Školitel: Ing. Karel Hána, Ph.D., SPA
Školitel-specialista: Mgr. Ondřej Čakrt, Ph.D., SPA
Ing. Patrik Kutílek, Ph.D., katedra přírodovědných oborů

Návrh modelu pro individualizovanou predikci klidového energetického výdeje
Školitel: Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.

Technické a ekonomické aspekty integrace telemedicínských a nemocničních informačních systémů
Školitel: Ing. Jan Mužík, Ph.D.
Školitel-specialista: Ing. Ivana Kubátová, Ph.D.

Optimalizace zobrazení pacientských dat pro diabetologickou ambulanci
Školitel: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Optimalizace ICT nástrojů pro podporu pacientů s chronickými chorobami
Školitel: Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Metody umělé inteligence pro koučink pacientů s chronickými chorobami v přirozeném jazyce
Školitel: Ing. Jan Mužík, Ph.D.