FlexiGuard KUNA

FlexiGuard KUNA

FlexiGuard KUNA představuje mobilní aplikaci zobrazující databázi nebezpečných látek s možností vyhledávání podle UN/Kemler kódu a podle názvu nebezpečné látky.

S pomocí této aplikace lze snadno vyhledat podle identifikačního kódu Kemler, kódu ohrožení nebo názvu látky bezpečnostní pokyny podle MDČR. V databázi jsou obsaženy – popis ohrožení, instrukce pro ochranu obyvatelstva, první pomoc, požár a znečištění prostředí.

Aplikace je určena především jako doplňková pomůcka pro složky IZS.

KUNA má nastavitelný skin (světlý/tmavý) a databázi lze zobrazovat jednořádkově pro větší přehlednost, nebo s plnými názvy.

 

Aplikace má momentálně podporu pouze v češtině.

Aplikaci pro Android lze zdarma stáhnout na Google Play