Výuka

1. LF UK

B02919: Moderní technologie v diabetologii
B02173: Praktické užití vybraných diagnostických přístrojů

2. LF UK

DV01115: Pokročilé technické metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu

FBMI ČVUT

Povinné předměty:

F7PBKOS, 17PBTOPS: Operační systémy

F7PBKSFI: Softwarové inženýrství (bakalářský obor Informatika a kybernetika ve zdravotnictví)

F7PMISWI-S Softwarové inženýrství (magisterský obor Biomedicínská a klinická informatika – Softwarové technologie )

Volitelné/povinně volitelné předměty:
17PBTAKL: Vývoj aplikací klient- server

17VIDZ: Integrace dat ve zdravotnictví

17VPMD: Pokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu

17VCTZ: Cloudové technologie ve zdravotnictví

Vyučované předměty bez stránky

1. LF UK

B02174: Biokybernetika a asistivní technologie v medicíně
B02170: Informační technologie, telemedicína a virtuální realita
B02453: Management zdravotnictví a sociálních služeb
B02173: Praktické užití vybraných diagnostických přístrojů

FBMI ČVUT

Povinné předměty:
17BBITT17PBBITT17PBOITT: Informační technologie a telemedicína
17BIALP17PBBALP17PBIALP17PBTALP: Algoritmizace a programování
17PBPITT: Informační technologie a telemetrie
17PBBPPP17PBIPPP17PBLPPZPráce s programovými prostředky
17PBTSI1Základy softwarového inženýrství I. a II.
17PBTSI2: Základy softwarového inženýrství II.
17PMCUP: Úvod do programování
17PBIOPS17BIOPSOperační systémy
17PBTUTMÚvod do telemedicíny

Volitelné/povinně volitelné předměty:

17PBRITR17MCIT: Informační technologie
17BIMZB17PBIMZBMěření a zpracování biologických signálů v reálném čase
17VPMDPokročilé metody pro podporu diagnostiky a léčby diabetu
17VPAAProgramování aplikací pro mobilní platformu Android
17PBBMTB17PBIMTB17BBMTBMikroprocesorová technika v biomedicíně
17PBFFLM: Fyzikální léčebné metody
17PBBAZCAlgoritmy zpracování biosignálů v jazyce C

Předměty pro doktorské studium:
17DBNEU: Neurotechnologie
17DBPBA: Pokročilé biomedicínské aplikace mikroprocesorové techniky
17DBNEIA: Nelineární a informační analýza v biomedicíně