FlexiGuard

FlexiGuard

FlexiGuard je biotelemetrický systém vyvíjený pro monitorování fyziologického stavu a environmentálních podmínek hasičů, záchranářů a vojáků během jejich zásahu.

Systém byl vyvíjen v úzké spolupráci  s experty v oblasti medicíny a bezpečnostního inženýrství. Důraz je kladen na potřeby koncových zákazníků, především záchranářů, vojáků a hasičů.

Součástí systému je sada senzorů pro monitoraci různých fyziologických a environmentálních parametrů, modulární snímací jednotka, která ukládá snímaná data a posílá je do vizualizační jednotky.

Mezi sledované parametry patří například tepová frekvence, pohyb těla, teplota, vlhkost, přítomnost explozivních či toxických látek, radiace, apod. Data jsou v reálném čase přenášena na displej zobrazovacího zařízení hlavního velitele zásahové jednotky. Zdravotní stav každého člena týmu mohou být zobrazovány za pomoci tabletu, PC nebo mobilního telefonu. Analyzovanými parametry může být například energetický výdej měřené osoby, pozice jeho těla, přítomnost tělesného přehřátí či nebezpečné látky v okolí. Tyto informace mohou být následně použity pro podporu rozhodovacích procesů během zásahu či pro optimalizaci výcvikového programu. Každé zařízení, v sobě navíc data uchovává pro případnou analýzu v pozdějším off-line režimu.

Pro více informací navštivte stránku http://flexiguard.cz/