Homebalance

Homebalance

Homebalance je interaktivní pomůcka využívaná v rehabilitaci pacientů s poruchou rovnováhy různého původu, certifikovaná jako zdravotnický prostředek třídy I.
V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení.
V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavů nebo u dětské mozkové obrny. U seniorů nachází uplatnění především v prevenci pádů z důvodů poruch rovnováhy.
Systém je též možné využít ve fyzioterapii u pacientů po ortopedických operacích a se sníženou pohyblivostí dolních končetin.
Homebalance je využíván ve zdravotnických zařízeních, v komunitních centrech nebo v domácím prostředí.

Popis systému

Systém Homebalance je s ohledem na domácí využití sestaven z běžně dostupných, přenosných a lehkých komponent – tabletu, stabelometrické plošiny a speciálního softwaru.

Tablet

Tablet je možné propojit s externí obrazovkou/televizí.

10,1“ Tablet se samostatným napájením

Software pro nácvik rovnováhy

Intuitivní software je vyvíjen ve dvou základních variantách:

a) pro zdravotnická zařízení
b) pro domácí prostředí 

Diagnosticko-terapeutický software
Ukázka scény, ve které má pacient za úkol přemisťovat zobrazený objekt změnami polohy svého těžiště.

Přenosná stabilometrická plošina se samostatným napájením

Přenosná stabilometrická plošina

Velikost 53,2 x 31,6 x 5,3 cm
Hmotnost 3,5 kg
Nosnost 150 kg

Terapie hrou

Nácvik rovnováhy probíhá formou hry. Pacient stojící na stabilometrické plošině má za úkol měnit pozici zobrazeného objektu změnami polohy svého těžiště. Úlohy jsou kombinovány s tréninkem kognitivních funkcí.

Scény s audiovizuální zpětnou vazbou je možné ovládat také bez využití plošiny náklonem tabletu a pohyby horních končetin.

Terapie s využitím systému Homebalance má příznivý efekt zejména na stabilitu, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, délku reakční doby, paměť, pozornost, motivaci k pravidelnému cvičení a psychickou pohodu uživatele.

Homebalance poskytuje možnost efektivnějšího tréninku v domácím prostředí, monitoringu a automatického vyhodnocení průběhu cvičení.

Systém umožňuje rychlou objektivní diagnostiku poruch rovnováhy. Výsledky a grafy jsou ukládány do přehledného archivu pro zpětné vyhodnocení.

Více informací o systému naleznete na webové stránce http://www.homebalance.cz