O Nás

Albertov Research Center

Albertov Research Center (ARC) je mezi-univerzitní pracoviště založené na základě smlouvy o vytvoření společného výzkumně-vzdělávacího zařízení z roku 2001 a dohody spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a ČVUT v Praze z roku 2003.
Dalším partnerem, který úzce spolupracuje s Univerzitním sektorem, je společnost Clevertech, jejímž prostřednictvím dokážeme komercionalizovat naše produkty a převádět nové koncepty do praxe.

Pracoviště se zaměřuje na výzkum, vývoj a komercializaci hardwarových a softwarových technologií v medicínském prostředí.
Vytváříme zázemí pro spolupráci technických a zdravotnických expertů, studentů a dalších zájemců jak z komerčního, tak z neziskového sektoru.
Naším hlavním cílem je uplatnit náš výzkum v praxi a přitom brát v úvahu potřeby koncových uživatelů (např. pacientů a lékařů). Zároveň se snažíme, aby naše produkty byly koncovým uživatelům dostupné co nejdříve.

Naše Projekty jsou zaměřené na na interdisciplinární pole biomedicínského inženýrství, kde dochází k úzké spolupráci technických, zdravotnických a sociálních služeb. Zásadní část našeho výzkumu se soustředí na vývoj telemetrických systémů, nositelných senzorů, analýzu biosignálů, mobilní a desktopové aplikace a další.

Velmi vítáme mezinárodní spolupráci. Kromě utužování vztahů s našimi partnery nám pomáhá v efektivní výměně znalostí a zajištění, že naše produkty odpovídají moderním požadavkům.

Fakulta Biomedicínského Inženýrství, ČVUT v Praze

Většina výzkumných pracovníků přicházejících z FBMI absolvovala studijní programy Biomedicínské Inženýrství, Biomedicínská Informatika a Aplikace a Metody v Biomedicíně.
Unikátním přínosem týmu FBMI je schopnost interdisciplinárního výzkumu, kvůli nutnosti aplikovat technologii v medicíně.

Kromě samotné výuky se studenti FBMI podílejí na řadě výzkumných projektů na státní i mezinárodní úrovni. V letech 2011 – 2013 byl FBMI, ve spolupráci s Norskými institucemi Univerzitou v Tromso a NST, úspěšne implementován projekt zaměřený na výměnu vědomostí v telemedicíně. Jedna z jeho částí byla zaměřená na diabete.
Tým FBMI se také spolupracuje na projektu FP7 DISCHARGE, který srovnává efektivitu existujících technologií ve specifických oborech zdravotnictví.
Členové týmu za v průběhu deseti let požádali o dvanáct patentů (čtyři obdrželi) a advacet pět užitných modelů v oblasti monitorování pacientů a telemedicíny.

FBMI poskytuje potřebnou ICT Infrastrukturu, včetně potřebného softwaru a vybavení, nutnou pro špičkový výzkum a vývoj.

UCEEB

V roce 2014 UCEEB vybudoval laboratoř pro osobní zdravotnické systémy v rámci projetku „Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov“, který je financován z operačního programu Věda a Výzkum pro Inovace.

Tato pokročilá laboratoř slouží pro vývoj nových nanomateriálů pro biomedicínské a technické účely. Součástí je také unikátní systém chytré-domácnosti. De-facto se jedná a kompletní „chytrý“ byt užívaný pro vývoj moderních komunikačních a telemetrických systémů pro telemedicínu a sociální služby v inteligentních budovách.

1. Lékařská Fakulta je nejstarší zdravotnickou školou ve střední Evropě a největší lékařskou fakultou v Česku. Kromě tradičního vzdělávání poskytuje ideální podmínky pro teoretický i aplikovaný výzkum.
Fakulta vyniká nad jinými, neuniverzitními pracovišti jako nejdůležitější instituce na poli biomedicínského a klinického výzkumu v ČR. 37% Výzkumu všech lékařských fakult v Česku se odehrává právě zde.
Fakulta má také vedoucí pozici v aplikovaném výzkumu.
Kombinace vědy, výzkumu a pedagogických aktivity dává 1.LF místo mezi nejúspěšnějšími fakultami

CleverTech s.r.o.

Clever tech je moderní společností specializující se na výzkum, vývoj a komerční aplikaci řešení v kooperaci s univerzitou.
Firemní projekty se orientují na pole biomedicínského inženýrství a zahrnují technická řešení pro zdravotnické a sociální služby. Od roku 2005 firma vyvinula několik zajímavých aplikací pro modulární systémy. Projekty a produkty jsou založené na mobilním telemetrickém systému, jehož moduly umožňují sběr dat o lidském těle a jejích vzálené zpracování pro získání potřebných informací.
Tyto informace jsou kontrolovány v inspekčním centru, aby byla zajištěna optimální zpětná vazba pro cílový subjekt. Na základě dat je dále rozhodnuto o potřebné reakci.
Díky této součásti ARC jsme schopni komercializovat naše produky a převádět nápady do praxe.