Naši Partneři

NSE – Norwegian Center for E-health Research

Norwegian Center for E-health Research (NSE) je nevětší výzkumné středisko zaměřené na telemedcínu a e-zdravotnictví na světě.

Kromě spolupráce na vývoji telemedicínských systémů pro podporu pacientů s diabetem (zjm. mobilní aplikace Diabetesdagboka) utužujeme vztahy formou výměnných pobytů zaměstnanců či studentů.

V rámci programu Erasmus+ se studenti FBMI mohou rovněž podílet na výměnném studijním pobytu na Norské Arktické Univerzitě v Tromso (UiT), která s NSE úzce spolupracuje.

Více informací…

 

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol

Interní klinika poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči ambulantním a hospitalizovaným pacientům spádové oblasti a superkonziliární služby nemocným z celých Čech.

Ve spolupráci s touto institucí momentálně pracujeme na klinické studii zaměřené na vzdálené monitorování pacientů s diabetem.

Více informací…

FHTW – University of Applied Sciences Technikum Wien

Univerzita Aplikovaných Technických Věd ve Vídni je největší , čistě technickou, univerzitou v Rakousku.
Univerzita udržuje blízké vztahy s obchodním a průmyslovým sektorem, což dává studentům skvělé možnosti pro praxi a budoucí kariéru.
V rámci programu Erasmus+ mohou studenti FBMI vycestovat právě na tuto Univerzitu.

Více informací…

 

UiT – The Arctic University of Norway

V rámci programu Erasmus+ mohou studenti FBMI a 1. LF UK vycestovat na studijní pobyt do nejsevernější univerzity na světě. Díky naší spolupráci jak s touto univerzitou, tak s výzkumným centrem NSE, je zde možnost propojení studijního pobytu s výzkumnou činností v tomto centru.

 

innogy

 

Mimo prodeje elektřiny a zemního plynu se inoggy zaměřuje i na další aktivity jako je provoz internetové televize nebo podpora výzkumu.

Ve spolupráci s innogy provozujeme a rozvíjíme laboratoř inteligentního bytu v rámci UCEEB ČVUT, která je mimo jiné technologie vybavena i innogy SmartHome.

Více informací…

 

Casri – Sports Research Institute Of Czech Armed Forces

Casri se věnuje především vědeckému servisu pro státní a resortní sportovní reprezentaci.

S Casri spolupracuje na výzkumu metod pro zjištění energetického výdeje člověka.

Více informací…

 

Rehabilitační ústav Kladruby

Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav určený k poskytování ústavní celodenní  komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového a nervového systému.

V rámci spolupráce vytváříme metodiku pro skupinovou terapii s Homebalance u pacientů s vertebrogenní bolestí a rovněž se podílíme na výzkumu v oblasti poskytování vzdálené péče se zaměřením na měření fyzické aktivity pacientů, a to jak v klinickém tak i v domácím prostředí.

Více informací…