Cloudové technologie ve zdravotnictví

Cloudové technologie ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VCTZ KZ 3 1P+2C česky
Vyučující:
Jan Mužík (gar.), Miroslav Mužný
Anotace:
 

Cílem předmětu je poskytnout úvod do cloudových technologií a vysvětlit možnosti jejich využití v oblasti integrace eHealth systémů. Sylabus předmětu je poměrně široký, a záměrem je nastínit problematiku ve širších souvislostech a zároveň motivovat studenta doplnit si znalosti samostudiem v oblastech, které jsou nejvíce relevantní pro jeho budoucí zaměření. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který je udělen na základě vypracování semestrálního projektu. Cílem tohoto projektu je aplikace znalostí nabytých v předmětu pro návrh a implementaci migrace základních stavebních bloků existujícího NIS systému do cloudového prostředí.

Osnova přednášek:
 

1.Úvod do Cloudových technologií

2.Síťové služby

3.Bezpečnost a ochrana dat

4.Výpočetní služby

5.Cloudové databáze

6.Cloudové webové aplikace, Škálování

7.DevOps, Incident Management, Monitoring

8.Interoperabilita, API

9.Zadání semestrálních projektů a jejich konzultace

10.Pokročilé téma – Decoupling, Streamování dat, IoT

11.Pokročilé téma – Blockchain

12.Pokročilé téma – Machine learning, Umělá inteligence

13.Konzultace k semestrálnímu projektu

14.Prezentace semestrálních projektů

 

Osnova cvičení:
 

1.Praktické seznámení se s prostředím AWS

2.Vytvoření a nastavení VPC, zóny dostupnosti, security groups

3.IAM, management přístupových údajů, identity management v eHealth

4.Úvod a nastavení EC2, serverless služby

5.Relační databáze – RDS & Aurora, objektové úložiště (S3)

6.Techniky škálování, nastavení distribučního režimu (load balancing)

7.Úvod do automatizace infrastruktury (Chef), nástroje pro monitorování

8.REST API, interoperabilita v eHealth

9.Zadání semestrálních projektů a jejich konzultace

10.Seznámení se s technologiemi AWS SQS, SNS, Kinesis

11.Popis technologie Blockchain, praktické příklady využití v eHealth

12.Prezentace a příklady využití cloudových technologií pro Machine Learning

13.Konzultace k semestrálnímu projektu

14.Prezentace semestrálních projektů

 

Cíle studia:
 

Absolventi získají následující dovednosti:

– znalost principu fungování cloudových služeb

– praktickou zkušenost s prostředím Amazon Web Services (AWS)

– schopnost posoudit efektivitu využití cloudových služeb z finančního hlediska

 

Studijní materiály:
 

MUNZ, J.: Informační technologie ve zdravotnictví – Informační systémy. ČVUT Praha, 2011. ISBN 978-80-01-04720-0. (CS)

Nilanjan Dey Amira S. Ashour Simon James Fong Chintan Bhatt: Healthcare Data Analytics and Management. Academic Press, 2018. ISBN: 9780128156360

Roger McHaney: Cloud Technologies. John Wiley & Sons, 2021. ISBN: 1119769523