Diani Mood

APLIKACE PRO SLEDOVÁNÍ NÁLADY U PACIENTŮ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Cílem studie je ověření konceptu měření nálady pomocí mobilní aplikace, ukládání naměřených údajů a možnost sdílení naměřených hodnot s lékaři a dalšími systémy.

Co Vás v rámci studie čeká?

  • Rychlá registrace do systému Diani
  • Instalace aplikace (pouze zařízení s OS Android)
  • Testování aplikace dle vlastního časového schématu a možností
  • Zpětná vazba na aplikaci a její funkce prostřednictvím webového dotazníků, případně formou video hovoru

Jaká je časová náročnost studie?

Celková doba trvání studie (testování aplikace) je přibližně 1-2 týdny, záleží na tom, jak moc dlouho budete chtít měření nálady využívat a po jak dlouhé době se budete cítit připraveni na to aplikaci ze svého pohledu ohodnotit.

Jaký přínos můžete od studie očekávat?

  • Vyzkoušíte si vedení deníku nálad v kontextu situací a činností pomocí přívětivého rozhraní mobilní aplikace
  • Můžete si zpětně prohlížet vývoj své nálady a odhalit např. typické stresory, které Vám znepříjemňují život
  • Díky aplikaci budeme v budoucnu schopni obdobným způsobem pomáhat pacientům s diabetem a dalšími nemocemi, aby lépe porozuměli vztahu svého psychického a zdravotního stavu; podobně lékaři a další specialisté budou moci využít dat o náladě v kontextu zdravotních ukazatelů tak, aby efektivně řídili pacientovu léčbu

Chcete se přihlásit do studie?

Přihlášení do studie je jednoduché, postupujte následovně:

  1. Nainstalujte si na Vašem telefonu s operačním systémem Android aplikaci s názvem Diani Mood – odkaz ZDE
  2. Dále pak postupujte podle následujícího návodu: Diani Mood: návod

 

Chcete se o studii dozvědět více?

Kontaktujte nás emailem či telefonicky:

Email: studie@albertov.cz

Tel: +420 776 629 108

 


ODBORNÝ GARANT STUDIE:  PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. 


PRACOVIŠTĚ:  Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK | Adresa: Studničkova 7, Praha 2