Operační systémy

Operační systémy

Přednášjící: Ing. Jan Mužík Ph.D.

Cvičící: Ing. David Gillar, Ing. Vojtěch Navrátil

Podmínky zápočtu

Odevzdané a přijaté vypracované výstupy z jednotlivých cvičení

Do 19.5. všechny požadované výstupy nahrané na Teams

Odprezentovaná samostatné práce na posledním cvičení

Požadavky na prezentace samostatné práce:

  • Libovolné téma týkající se OS na cca 5 minut
  • Powerpoint cca 5-7 slidů
  • Připravit si ji na poslední blok (20.5.)
  • Prezentaci poslat do (18.5. 23:59) na adresu  muzik@fbmi.cvut.cz
  • Zaslání témat do 14.4., schválené do 21.4.

Prezentace zaměřte na nějakou technologii (memory management, metody časovaní procesu, počítačový cluster pro vysokou dostupnost, virtualizace operační paměti apod.)

Nevybírejte si témata jako jsou obecné přehledy typu: historie Windows, iOS, embedded operační systémy apod.

Prezentace by měla navazovat a rozšiřovat přednášky a cvičení – něměly by kopírovat obsah přednášek a opakovat, co již bylo probráno.

Studenti, kteří nedodrží termíny, neomluví se a omluvu nedoloží, odevzdají před udělením zápočtu písemně zpracovanou práci na stejné téma, jako mají prezentaci. Délka práce bude minimálně 1 normostrana (250 slov) za každý započatý týden zpoždění. Práce musí být sepsána vlastními slovy, není povoleno vykopírovat texty z jiných zdrojů. Originalita textu bude kontrolována a v případě porušení nebude udělen zápočet bez možnosti další opravy.

Schválená témata pro závěrečné prezentace:

č. datum student téma
1. 5.4. Fedor Kobrin Virtuální paměť v OS
2. 7.4. Lukáš Zoul Souborové systémy
3. 7.4. David Pilný Virtuální souborový systém
4. 7.4. Natálie Baborová Skupinové politiky (AD GP)
5. 8.4. Veronika Bůžková Docker
6. 8.4. Veronika Holušová Multitasking
7 8.4. Iveta Hruškovičová základní povinnosti jádra
8. 12.4. Jan Karásek FAT32
9. 13.4. Jan Zabloudil Struktura/anatomie ELF souborů
10. 13.4. Emil Krolop Active Directory
11. 14.4. Antonín Rameš Pipelining instrukcí
12. 14.4. Nicolae Ceabin exFAT
13. 14.4. Jovan Gliguroski APFS – souborový systém Mac OS
14. 15.4. Stepan Vsetula Ochrana pameti
15. 15.4. Lebová Adéla memory management
16. 15.4. Petr Štěpánek Šifrování souborových systémů
17. 15.4. Patrik Seidl Distribuce opračních systémů
18. 18.4 Uchytil Martin šifrování souborů
19. 22.4.
Josef Hnízdo NAS Synology