CellGeocoder

CellGeocoder

CellGeocoder je webová aplikace určená pro GSM lokalizaci pacientů pomocí GSM triangulace.

CellGeocoder používá metodu lokalizace mobilních zařízení nezávisle na operátorovi Je třeba posbírat informace o BTS v okolí MT. To lze zajistit prostřednictvím samotného mobilního zařízení. Informace, které se o BTS shromažďují, by měly obsahovat zejména CellID (identifikaci BTS v rámci regionu), Location Area Coda (též LAC, což je označení regionu) a RSSI (Received Signal Strength Indication – sílu přijímaného signálu). Nasbíraná data lze poté odeslat prostřednictvím datového spojení nebo SMS na server, který provede lokalizaci.

Server nejprve prohledá databázi a podle identifikátorů MccMnc, CellID a LAC dohledá pozice (geografické souřadnice) BTS zjištěných mobilním zařízením. Lokalizace zařízení je poté určena jako vážený průměr (podle RSSI) pozic jednotlivých BTS. Hlavními výhodami lokalizace pomocí mobilní sítě je fakt, že nezvyšuje nároky na kapacitu baterií mobilního zařízení (umožňuje tak dlouhodobé sledování) a že je dostupná všude tam, kde lze přijímat GSM/3G signál (tedy i v budovách a husté zástavbě). Nevýhodou je pak nižší přesnost než u systému GPS, který je ale možné použít pouze v otevřeném terénu a mimo budovy. Popsanou metodu lokalizace lze využít u asistenčních a dohledových systémů využívajících GSM či 3G síť.

Přesnost lokalizace je přímo závislá na pokrytí dané oblasti. Ve městech, kde je největší hustota zalidnění, je i nejhustější síť BTS (viz modré body). Přesnost lokalizace se v takovém případě pohybuje v rozmezí 200-300m. Tak jak klesá hustota zalidnění, klesá i počet BTS a přesnost lokalizace (500m až řádově km).