Dyneelax

DYNEELAX

Hlavní myšlenkou je vývoj přístroje, tzv. LigAM, který umožňuje počítačem řízené vyhodnocení laxity kolene, a to se zaměřením na kloubní stabilitu, která je ovlivňovaná stavem zkříženého vazu v koleni.  LigAM bude schopen generovat diagnostické reporty o stavu zkříženého vazu (kompletní či částečné trhliny) a přidružených struktur měkkých tkání (menisky) na základě plně automatizovaného měření procedur a kompletní analýzy statické laxity kolenního kloubu s ohledem na individuální charakteristiky pacienta. Zařízení sestává z automaticky ovládaného arthrometru a unikátního softwaru pro analýzu měřených dat.

Přístroj lze využít v oblasti:

  • ortopedické chirurgie (operace kolenního kloubu): kompletní kontrola kolenního vazu, která umožňuje ortopedickému chirurgovi přizpůsobit operaci pozorované lézi
  • rehabilitace: vysoce kvalitní sledování pacienta a přizpůsobení cvičení ve vztahu k výsledkům získaným během rehabilitace,
  • sportovní medicíny: nástroj pro včasné diagnostikování natržení vazů umožňující lepší léčení pomocí personalizované funkční léčby bez nutnosti operace

Partneři projektu: