eRemind

Technologie pro eHealth na ČVUT    Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 32 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Projekt je zaměřen na komercializaci výsledků výzkumu.

OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE PRO ROZŠÍŘENOU PÉČI O SENIORY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Co je to EREMIND?

EREMIND je telemedicínské řešení, které pomocí chytrých technologií propojuje pacienta s lékařem a podporuje zdravotní péči skrze lepší kontrolu nad užíváním léků.

V čem spočívá přínos EREMIND?

EREMIND zlepšuje komplianci díky neustálému dohledu nad pacientovým léčebným programem, a to připomínáním braní léků ve stanovenou dobu a kontrolou, zdali tak pacient činí ve stanovenou dobu. Režim připomínání nemusí mít nutně explicitní podobu (alarmy atd.), může být zcela vypnut a služba pouze monitoruje chování pacienta.

Výhody pro pacienta

Díky tomu, že pacient je ve smyslu pravidelnosti a včasnosti braní léků neustále monitorován, optimalizuje se zamýšlený dopad léčby na stav pacienta, tj. minimalizují se negativní externí vlivy na léčbu pacienta, kdy dotyčný buď na braní léků zapomíná, případně je bere v nedoporučenou dobu (frekvenci), nebo je naopak potřeba časový plán průběžně měnit či reagovat na konkrétní situace.

Výhody pro lékaře

Pro ošetřujícího lékaře či specialistu představuje řešení detailní přehled a kontrolu nad pacientovým užíváním medikace. Lékař může zároveň léčebný plán v reálném čase dle potřeby měnit a také modifikovat systém alarmů, které pacienta v případě potřeby vyzvou, aby si konkrétní léčivo v určenou dobu vzal. Lékař má možnost sledovat pacientovo chování v dlouhodobém horizontu, analyzovat jej a případně provádět rozsáhlejší studie na vzorku pacientů.

Výhody po rodinu

EREMIND je přínosný i pro rodinu pacienta, případně další instituce (ošetřovatele, personál zařízení apod.), kdy je pomocí speciální aplikace možno kontrolovat, jak pacient léčiva užívá, tak detekovat stav léčiv v pořadníku a v případě potřeby je doplňovat.

Jak EREMIND funguje?

Pacient má k dispozici chytrý pořadník léků, připojený na náš server pomocí GSM signálu nebo prostřednictvím bluetooth rozhraní v kombinaci s chytrým telefonem či mikropočítačem. Na našem serveru máme přesnou evidenci, jaká léčiva, v jakém množství a kdy má pacient užívat. Díky propojení těchto dvou komponent jsme tak schopni zajistit neustálou kontrolu, zdali si pacient předepsané léky vzal včas, případně jsme mu schopni pomocí chytrého pořadníku medikaci připomenout. Ošetřujícímu lékaři zároveň umožňujeme medikaci nejen předepisovat a dle potřeby měnit, ale zároveň sledovat, jak se kompliance pacienta vyvíjí v čase. Přehled o pacientovi jsme zároveň pomocí webové aplikace schopni zprostředkovat i rodině pacienta, případně dalším institucím.

Pro koho je EREMIND určen?

EREMIND je vhodný pro pacienty, kteří jsou krátkodobě i dlouhodobě medikováni a je žádoucí mít nad jejich chováním dohled. Řešení EREMIND je flexibilní a umožňuje nastavit komplexní časová schémata medikace, stejně tak jako formu připomínání. To je žádoucí zejména v případech biologické či onkologické léčby, která je finančně náročná a je nezbytné, aby pacient léčiva užíval v přesném množství a v přesně stanovených termínech, které nemají pravidelnou frekvenci. EREMIND je možno využívat jak ve spolupráci s lékařem, tak samostatně (tzn. pacient či rodina nastaví léčebný plán bez účasti lékaře).

Náš tým

V našem týmu jsou zastoupeni přední odborníci na vývoj zdravotnických telemedicínských technologií, programátoři, testeři, konzultanti a studenti, kteří tvoří podporu celého týmu a přinášejí nové inovativní myšlenky. Náš tým má dlouholeté zkušenosti v mezioborové spolupráci na pomezí medicíny, techniky a technologií na podporu osobního zdraví.


KONTAKTY:

Vědecký garant: : Ing. Jan Kašpar / kaspar@fbmi.cvut.cz

Kontakt pro klinické studie: PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. / pavel.muzik@fbmi.cvut.cz

Kontakt pro komerční partnery: Ing. Vojtěch Malina / vojtech.malina@fbmi.cvut.cz


ADRESA:   Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK, Studničkova 7/2028 Praha 2


Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Číslo výzvy: 07_17_049

Řídící orgán:   Hlavní město Praha

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze