H-TONIC

DIAGNOSTIKA HYPERTENZE DLE ESC/ESH

Diagnostika hypertenze dříve (2013)

 – měření TK v ordinaci

Diagnostika hypertenze nyní (2018)

 – možnosti:

  • opakované měření TK v ordinaci

  • opakované měření mimo ordinaci
   24hodinové ambulantní monitorování TK (AMTK)

  • měření TK v domácím prostředí (DMTK)

DOMÁCÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU (DMTK)

Spolehlivost

 • nutnost dodržování metodiky a podmínek měření TK pacientem

 • telemonitorace hodnot automaticky přenesených z tlakoměru spolu se sledováním pohybu pacienta před měřením může eliminovat pochybení v metodice měření či opisu hodnot ze strany pacienta

Výhody

 • telemonitorace detekce nepravidelné srdeční akce může zprostředkovat časný záchyt fibrilace síní

 • denní profil TK (měření TK po hodině) – prevence hypotenze v době maximálního účinku léků – důležité v době Triplixamu a přísnějších cílových hodnot TK dle nových doporučení

 • kromě celkového průměrného TK i ranní a večerní průměry k lepší titraci medikace

 • možnost sledování přenesených dat na serveru pacientem a jeho lékařem

POPIS TECHNOLOGIE

Telemedicínský systém umožňuje provádět pravidelné měření krevního tlaku v domácím prostředí za pomoci tlakoměru s automatickým přenosem hodnot do mobilní/webové aplikace a s možností online sdílení dat s lékařem.

Dle preference a technických schopností pacienta lze realizovat přenos buď skrze miniPC nebo skrze mobilní aplikaci v chytrém telefonu.

Varianta A

Tlakoměr s chytrým telefonem a náramkem pro měření aktivity

Varianta B

Tlakoměr s miniPC a náramkem pro měření aktivity

Webová aplikace zprostředkovává náhled na přenesená data ve formě grafů a tabulek. Grafy obsahují denní a týdenní profily krevního tlaku a tepové frekvence s vyznačením událostí zaznamenaných pacientem (medikace, symptom apod.). Tabulky obsahují výpis konkrétních naměřených hodnot.

Samostatnou sekcí je též náhled na hypertonický deník, který odpovídá standardu dle doporučení ČSH.

V průběhu domácí monitorace krevního tlaku může lékař kontrolovat také pohyb před a během provádění samotného měření tlaku, čímž lze kontrolovat relevantnost naměřených výsledků a případně re-edukovat pacienta stran správného postupu při měření.

PŘÍNOS PRO PACIENTA

 • naučí se metodicky správně měřit krevní tlak doma bez nutnosti přepisování změřených hodnot na papír, které je časově náročné a bývá zdrojem chyb
 • může sledovat přenesené hodnoty krevního tlaku prostřednictvím webové aplikace, zaznamenávat případné obtíže nebo změny léčby doporučené lékařem
 • získá větší vhled do problematiky vlastního onemocnění
 • přesně změřený krevní tlak je předpokladem pro přesné nastavení léčby potřebné k jeho normalizaci bez rizika spojeného s přetrvávajícím vysokým nebo naopak nízkým tlakem

PŘÍNOS PRO LÉKAŘE

 • může sledovat online přenesené hodnoty krevního tlaku, případně poznámky týkající se medikace  – snášenlivost sníženého tlaku, přítomnost nežádoucích účinků léků apod.
 • může na dálku doporučit další měření krevního tlaku navíc, dřívější nebo naopak pozdější návštěvu ordinace, úpravu dávkování léčby a přidání nebo výměnu léku s využitím elektronického receptu
 • pacient nebo lékař mohou vyexportovat standardizovanou tabulku (dle doporučení ESH, 2010) s naměřenými hodnotami a uložit si ji ve formátu pdf, případně vytisknout na papír

Výhody navrhovaného řešení:

Navrhovaná technologie tedy podporuje celkové zlepšení kontroly hypertenzních pacientů, zejména optimalizuje velké množství dat spadajících jak na pacienta, tak na lékaře, a potlačuje efekty nedostatečné edukace pacienta z důvodu krátkého času, který lze využít pro komunikaci s lékařem. Automatizované vyhodnocování snímaných dat může lékaře podpořit v rozhodovacích procesech a ušetřit čas ve prospěch komunikace s pacientem. Pacientům může analýza záznamů pomoci k jejich edukaci a k predikci závažných situací, které by pacient sám nemusel včas detekovat.

Výhodou navrhované technologie je otevřený interface s možným napojením do nemocničních informačních systémů a napojením na pacientské záznamy.

Největší konkurenční výhodou oproti stávajícím produktům je možnost napojení telemedicínského systému na dohledový asistenční pult, který bude pacientům k dispozici v režimu 24/7. Takto napojená asistenční služba přinese benefit v nonstop poskytování podpory nejen technického rázu, ale i odborného charakteru, který formou upozornění nebo konzultací podpoří správnost léčby a chuť se léčit.

Inovativnost navrhovaného řešení

Koncept je konstruován jako telemedicínská technologie přizpůsobená na míru budoucímu uživateli v podobě personalizovaných prostředků pro monitoring hypertenze v domácím prostředí s pomocí moderních ICT technologií a wearables (jako wearables jsou na trhu označována miniaturizovaná elektronická zařízení, která jsou navržena tak, aby mohla být běžně nošena člověkem) se zahrnutím edukativních a motivačních nástrojů. Technické prostředky na bázi telemedicínského systému budou upraveny a uživatelsky ověřeny ve spolupráci zapojených pracovišť. Telemedicínská ICT infrastruktura, která umožní sběr a vyhodnocení pacientských dat, bude sloužit k udržení zainteresovanosti pacientů na své léčbě i lepší kontrole jejich hypertenze.

Telemedicínské řešení pro monitoring hypertenze dává nové aplikační příležitosti na prudce se rozvíjejícím trhu sledování osobního zdraví s pomocí mobilních technologií. Obor telemedicíny a eHealth obecně patří k silně rostoucímu segmentu trhu.

Náš tým

V našem týmu jsou zastoupeni přední odborníci na vývoj zdravotnických telemedicínských technologií, programátoři, testeři, konzultanti, studenti kteří tvoří podporu celého týmu a přinášení nové inovativní myšlenky. Náš tým má dlouholeté zkušenosti v mezioborové spolupráci na pomezí medicíny, techniky a technologií na podporu osobního zdraví. Vedle zkušených odborníků s dlouholetou praxí působí mladý a nadšený kolektiv lidí ve věku do 35 let.

Kontakty:

Odborný garant projektu: Ing. Jan Kašpar

jan.kaspar@lf1.cuni.cz

Projekt „Ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu výsledků výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy – PoC 1. LF“; reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000376 je podpořen z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.