Kote

KOTE

Kote je projekt zaměřený na vývoj mobilních aplikací určených pro testování a trénink kognitivních funkcí. Aplikace jsou využitelné jak v rámci prevence u zdravé populace, tak v rehabilitaci pacientů, kteří již poruchami kognitivních funkcí trpí.

Aplikace jsou vyvíjeny na 1. LF UK na základě konzultací s terapeuty a testovány u pacientů v průběhu rehabilitačního procesu. Průběžně jsou doplňovány nové moduly, cíleně vyvíjené pro specifické skupiny pacientů.

Reakční test

Stáhnout z Google Play

Aplikace je určená k testování reakční doby a k tréninku pozornosti, který vede k jejímu zkrácení. U jednotlivých testů je možné nastavit různé parametry podle potřeb uživatele. V jednoduchém testu je úkolem trefit se co nejrychleji do cíle. Ve složitějším testu je nutné zvolit co nejrychleji stejnou barvu, jakou má textové pole, které se objeví mezi jednotlivými barevnými čtverci.

Kote: trénink a testování kognitivních funkcí

Stáhnout z Google Play

Aplikace je složená z několika jednoduchých herních scén, určených pro trénink a testování kognitivních funkcí. Scény byly navrženy tak, aby byly vhodné nejen pro děti, ale především pro dospělé, kteří chtějí zlepšit, nebo udržet v kondici zejména svoji paměť a pozornost.​
Díky možnosti nastavení různých parametrů obtížnosti je možné aplikaci využít také u osob, které mají z nějakého důvodu dočasně nebo trvale zhoršené kognitivní schopnosti, například u pacientů po cévní mozkové příhodě.
Na konci každé herní scény jsou zobrazeny výsledky, aby bylo možné sledovat aktuální, úspěšnost i průběžné zlepšení schopností při pravidelném tréninku.

Cognitive: trénink paměti a pozornosti

Stáhnout z Google Play

V aplikaci Cognitive jsou obsaženy dvě herní scény pro trénink pozornosti a paměti. Všechny prvky jsou dobře viditelné a jednoduše ovladatelné. Obtížnost tréninku je nastavitelná podle schopností individuálního uživatele. Na konci cvičení je zobrazen výsledek pro možnost sledování aktuální i dlouhodobé úspěšnosti při plnění úkolů.​

Upozornění: aplikace je na Google Play dočasně nedostupná. Ke stažení  instalačního souboru využijte odkazu ZDE

Relaxační cvičení

Stáhnout z Google Play

Návody k relaxaci v aplikaci byly vytvořeny tak, aby je mohl každý uživatel v domácím prostředí samostatně využít pro účely relaxace, uvolnění a redukce dlouhodobého stresu.
Jednoduchá relaxační cvičení jsou navržena tak, aby je mohli vykonávat také pacienti v rámci rehabilitace onemocnění různého původu. Hudební podklad, který byl zaznamenán cíleně pro jednotlivé úlohy v průběhu autentického muzikoterapeutického sezení, pomáhá navodit stav uvolnění.​

Upozornění: aplikace je na Google Play dočasně nedostupná. Ke stažení  instalačního souboru využijte odkazu ZDE

Barthel Index

Stáhnout z Google Play

Tento test je využívaný pro měření schopoností pacientů vykonávat samostatně aktivity běžného denního života. Hodnocen je čas potřebný k vykonání dané činnosti a nutnost asistence. Test byl vytvořen pro využití v rehabilitaci pacientů s poškozením mozku.