PPI Lab: Akustická prepulzní inhibice

PPI Lab: Akustická prepulzní inhibice

PPI Lab (Pre Pulse Inhibition) je systém pro diagnostiku pomocí akustické prepulzní inhibice.
Primárním využitím přístroje je automatizovaná podpora provedení vyšetření metodou akustické prepulzní inhibice (PPI). Výsledky jsou použitelné v psychiatrii jako doplňková metoda např. při diagnostice schizofrenie. Sekundárně je využitelný při biologických lékařských i nelékařských experimentech v psychologii, přírodovědě, „human research“ apod.

Přístroj v minimální konfiguraci sestává z měřicí jednotky, speciálních sluchátek s akustickým tlakem až 120 dB a připojení pro měřicí elektrody na snímání EMG jako úlekové reakce na stimul. Elektromyografická odezva se sleduje typicky v okolí očí, kde jsou svalové záškuby při reakci dostatečně silné.

Pro stimulaci lze buďto použít předpřipravené sady stimulačních sekvencí s klasickými prepulzy a pulzy bílého šumu, nebo nastavit libovolnou vlastní stimulační sekvenci včetně použití externích předem nahraných zvuků.
Kromě záznamu EMG signálu reakce přístroj disponuje možností současného záznamu doplňkových veličin: monitoring EKG, dechové křivky, fyzické aktivity a kožního odporu.

Systém se připojuje k PC pomocí standardního USB rozhraní, kterým j vybaven každý notebook či stolní počítač.
Součástí systému je uživatelsky přívětivý software PPI Evaluator, který je možné provozovat na stolním PC nebo na notebooku či PC tabletu. Software umožňuje pohodlné a jednoduché provedení vyšetření – nasnímání veličin a automatický výpočet všech potřebných parametrů PPI.

Další přednosti systému:
  • Výpočet habituace, průměrné amplitudy pro jednotlivé pulzy a pulzy s prepulzem, zpoždění amplitudy reakcí apod.
  • Snadné procházení oblastí v okolí stimulů pomocí myši nebo šipek, možnsot 4 různých náhledů vizualizované oblasti pro snadnější určení přítomnosti úlekové reakce.
  • Export vyhodnocení dat do excelové tabulky nebo relační databáze pro účely dalšího zpracování.
  • Možnost současného zobrazení a vyhodnocení doplňkových veličin, např. modul pro výpočet průběhu tepové frekvence, výpočet variability srdečního rytmu – HRV analýza nebo modul pro vyhodnocení intenzity motorické odpovědi z čidla mechanického zrychlení.