Telmed

TelMed

Program TelMed slouží jako telemedicínská laboratoř vybavená řadou telemetrických zařízení a slouží primárně pro výuku studentů medicíny a biomedicínského inženýrství.

Systém sestává ze dvou částí:

1) Měřicí jednotka
Tato část je složena z individuálních měřicích modulů a komponent pro každý měřicí set a slouží jako tzv. „endpoint“ telemetrického systému, tedy část která je využita ke snímáníé dat z pacienta. Každý z modulů může přijímat data ze senzorů, lokálně je vyhodnotit a odeslat na server.

   

2) Vyhodnocovací jednotka
Tato část sestává  z jednotlivých vyhodnocovacích modulů a komponent pro každý měřicí set. Terminálním přístupem k pacientským datům naměřeným skrze měřicí jednotku umožňuje jejich následné zpracování. To zahrnuje vizualizaci pacientských dat, aplikaci vyhodnocovacích algoritmů, generování alarmů apod. Je zde možnost zobrazení naměřených dat uložených v databázi na serveru, editace těchto záznamů aj. administrativní úkony pacientských dat.