VLV Lab

VLV Lab

Primárním využitím přístroje je podpora výzkumu v biologii, psychologii, human research apod. Najde využití všude tam, kde je potřeba při experimentech kontinuální a přesné snímání biologických a technických signálů, jako je elektrokardiogram, elektromyogram, kožní odpor, dechová křivka, teplota, vlhkost, tlak, pohybová aktivita apod., vše synchronizované v jedné časové ose. Systém umožňuje on-line mobilní snímání těchto fyziologických a technických parametrů v reálném čase a to i z několika probandů naráz a sledování individuální fyziologické reakce na různé podněty. Univerzální systém s širokým polem využití – od precizního „detektoru lži“ až po výzkum psychofyziologických stavů a podporu diagnostiky např.  v psychologii. Možné humánní i veterinární použití.

Přístroj v minimální konfiguraci sestává z měřicí jednotky, pacientského kabelového svazku a připojení měřicích elektrod na snímání EKG, případně EMG, kožního odporu, senzorů tělesné teploty i teploty okolí, relativní vlhkosti, tlaku a fyzické aktivity (3D akcelerometry).

Kromě on-line přenosu dat do PC či do tabletu lze data ukládat na vestavěnou paměťovou kartu. Nebo naopak použít systém ke kontinuálnímu monitoringu s on-line zobrazení všech signálů od jednotlivých probandů.

 

Vestavěný LiPol akumulátor umožní na jedno nabití v režimu s kontinuálním on-line bezdrátovým přenosem cca 24 hodin nepřetržitého provozu, v režimu s ukládáním na vestavěnou paměťovou kartu cca 2 dny. Externí nabíječka, doba nabíjení plně vybitého akumulátoru cca 4 hodiny.

Otevřenost systému  – přes další konektor lze připojit přídavné vlastní převodníky fyzikálních veličin, k dispozici je 6 volných  analogových vstupů a 8 digitálních vstupů a výstupů pro připojení zákazníkových vlastních externích senzorů a zařízení.

Systém se připojuje k PC či tabletu pomocí standardního WiFi rozhraní.

Součástí systému je uživatelsky přívětivý software VLV Scope, který je možné provozovat na stolním PC s operačním systémem MS Windows nebo MacOS X nebo Android nebo GNU/Linux na notebooku, PC, či tabletu. Software umožňuje pohodlné a jednoduché řízení experimentu – nasnímání veličin s on-line náhledem a automatickým řízením měřítka, plynulým scrolováním atd.

Otevřený datový formát i komunikační protokol dále umožňuje export naměřených dat do CSV pro účely dalšího zpracování.