Diaméďa

Technologie pro eHealth na ČVUT    Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 32 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Projekt je zaměřen na komercializaci výsledků výzkumu.

TELEMEDICÍNSKÝ SYSTÉM PRO EFEKTIVNÍ LÉČBU DĚTSKÝCH PACIENTŮ S DM1

Předmětem projektu je ověření konceptu technologické platformy osobního zdravotního systému nastavené dle potřeb a na míru budoucích uživatelů (pacienti, lékaři).

Diabetes mellitus 1. typu u dětských pacientů představuje každodenní zátěž nejen pro dítě samotné, ale zejména pro rodiče, kteří dohlíží na kontrolu glykémie, plně rozhodují o dávkování inzulínu, počítají sacharidy v jídle a kontrolují veškeré plánované aktivity dítěte.

Velkou zátěží je pro rodiče situace, kdy musí předat dítě do rukou jiných osob. Pro rodiče je obtížné na dálku zajistit všechny léčebné úkony a také prevenci těžké hypoglykémie. Dítě se při hypoglykemických projevech může zdráhat obrátit na dohlížející osobu, nebo tento stav ani samo nerozpozná.

V dnešní době už existují kontinuální monitory glykémie, které umožňují nepřetržité sledování hladiny cukru v krvi pacienta i sdílení naměřených dat na dálku. Malé dítě však nemusí vždy tento přístroj dobře přijmout.

V předškolním věku navíc ani nerozumí samotným hodnotám a je zcela závislé na radách rodiče na telefonu nebo edukované dohlížející osoby.

Naše telemedicínské řešení nabízí propojení kontinuálního monitoru glykémie a mobilní aplikace diabetického deníku s chytrou hračkou.

Díky tomu dostává dětský pacient zpětnou vazbu o glykémii skrze hračku zábavnou a interaktivní formou. Hračka také reprodukuje informace o jídle či dávkách inzulínu, které rodič vzdáleně vloží do sdílené aplikace deníku.

Díky této audiovizuální zpětné vazbě je dítě mnohem více vtaženo do vlastní léčby, snadněji si přisvojí základy dávkování inzulínu a velikosti porcí přijímaných jídel.

Sdílená aplikace také zajistí dohlížející osobě dokonalý přehled o léčebných krocích dítěte i možnost efektivní komunikace s rodičem.

Aplikace diabetického deníku

Aplikace diabetického deníku umožňuje evidovat záznamy o změřených glykémiích, aplikovaných dávkách inzulínu, přijímaných sacharidech, případně i kaloriích, fyzické aktivitě a váze pacienta. Glykémie a fyzickou aktivitu lze přenášet do deníku automaticky skrze přidružená zařízení. Navrhovaný koncept využívá dále možnosti automatické synchronizace zaznamenaných dat mezi všemi zařízeními, která jsou připojená v rámci mobilní aplikace k účtu daného pacienta. To znamená, že například informace o inzulínové dávce nebo velikosti porce jídla vložená rodičem z jednoho mobilního telefonu se zobrazí automaticky i na zařízení pacienta a případně i vyučujícího, pokud bude mít k účtu přístup, a naopak.

Aplikace s chytrou hračkou

Aplikace slouží pouze ke směru dat z CGM, rychlému náhledu na aktuální glykémii a k nastavení preferencí pro zvukové a světelné signály hračky.

Hračka dává pacientovi audiovizuální zpětnou vazbu ve formě barevného blikání, vibrací a přehrávání zvuku. Hračka má možnost nastavení budíku pro ranní vstávání nebo připomínání během dne. Hračku lze přepnout do tichého režimu pro diskrétní použití, například ve škole. Nabíjí se bezdrátově a na jedno nabití vydrží až tři dny.

Funkce hračky:

Bezdrátové připojení s kontinuálním monitorem glykémie

Včasné oznámení nebezpečné situace (hypoG, hyperG) 

Připomínání svačin v průběhu dne

Bezdrátové nabíjení a dlouhá výdrž baterie

Možnost nastavení hlasitosti a intenzity barevných alarmů

Nový systém ulehčuje komunikaci mezi rodiči dítěte a dohlížející osobou, podává dítěti zábavnou formou informace o léčbě a aktuálním zdravotním stavu, zvyšuje edukovanost a zároveň psychickou pohodu všech zahrnutých osob včetně samotného pacienta a to vše vede k jeho efektivnější léčbě.


KONTAKT:  Ing. Jan Mužík, Ph.D. / muzik@fbmi.cvut.cz


ADRESA: Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF UK, Studničkova 7/2028 Praha 2


Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Číslo výzvy: 07_17_049

Řídící orgán:   Hlavní město Praha

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze