Flexidef

FlexiDef

Cílem tohoto projektu je rozsáhlé testování a důkaz funkčnosti experimentálního počítačem řízeného defibrilátoru, který je určen zejména pro  nízkoenergetickou defibrilaci.

Přístroj umožňuje snadnější testování defibrilačních výbojů nebo jejich sekvence pro experimentální validaci nových defibrilačních technik.

Zařízení se skládá z řídícího počítače, který zahrnuje komplexní programový software, digitální převodníky a moduly, ochranné a monitorovací funkce a vysokonapěťový zesilovač. Zařízení umožňuje flexibilní generování širokého spektra defibrilačních výbojů nebo sekvencí, které mohou být generovány buď samostatně, nebo na základě analýzy EKG signálu získaného v reálném čase.

Metoda založená na řízené aplikaci několika nízkoenergetických defibrilačních impulzů používá mnohem nižší napětí a energii než standardní metody. Tato defibrilace je tedy šetrnější ke tkáním, včetně myokardu, a téměř bezbolestná, a to při zachování stejné účinnosti v porovnání s technikami současné praxe.