Studie metodicky správného měření krevního tlaku v domácím prostředí: výzva pro léčené pacienty s hypertenzí

Cílem studie je ověření možnosti zlepšení léčby pacientů s hypertenzí pomocí pravidelného měření krevního tlaku v domácím prostředí za pomoci tlakoměru s automatickým přenosem hodnot do mobilní/webové aplikace a s možností online sdílení dat s lékařem.

Co Vás v rámci studie čeká?

 • Návštěva ambulance na začátku a na konci studie (měření krevního tlaku, nasazení ambulantního 24-hodinového monitoru krevního tlaku)
 • Měření krevního tlaku v domácím prostředí dle předepsaného rozpisu pomocí zapůjčeného tlakoměru s funkcí automatického přenosu měřených hodnot do přidružené aplikace (výběr ze dvou variant řešení dle preference pacienta – viz Obr 1)
 • Online sdílení naměřených dat s ošetřujícím lékařem
Možnosti výběru sady pro pacienta dle jeho preferencí
Obr 1: Možnosti výběru sady pro pacienta dle jeho preferencí

Jaká je časová náročnost studie?

 • Celková doba trvání studie: 3 měsíce
 • 2x návštěva ambulance: 2h na 1 návštěvu
 • 2x nasazení 24-hodinového monitoru krevního tlaku (nasazení během návštěvy, automatické měření při obvyklých aktivitách, poté vrácení monitoru do ambulance)
 • Měření krevního tlaku v domácím prostředí dle rozpisu:
  • týdenní cyklus 1x v měsíci (tj. ráno a večer 7 po sobě jdoucích dní)
  • v ostatních týdnech pouze 1x týdně ráno a večer
  • denní cyklus (měření krevního tlaku po hodině) pouze jeden den v rámci prvního týdenního cyklu k prevenci nízkého tlaku
Příklad zobrazení denního profilu TK
Obr 2: Příklad zobrazení denního profilu TK

Jaký přínos můžete od studie očekávat?

 • Vyzkoušíte si 24-hodinový monitor krevního tlaku a získáte výsledky pro svého lékaře
 • Naučíte se metodicky správně měřit krevní tlak doma bez nutnosti přepisování změřených hodnot na papír, které je časově náročné a bývá zdrojem chyb
 • Budete moci sledovat přenesené hodnoty krevního tlaku prostřednictvím webové aplikace, zaznamenávat případné obtíže nebo změny léčby doporučené Vaším lékařem (příklad zobrazení Obr 2-3)
 • Získáte větší vhled do problematiky vlastního onemocnění
 • Přesně změřený krevní tlak je předpokladem pro přesné nastavení léčby potřebné k jeho normalizaci bez rizika spojeného s přetrvávajícím vysokým nebo naopak nízkým tlakem

Jaký přínos může očekávat Váš ošetřující lékař?

 • Může sledovat online přenesené hodnoty krevního tlaku, případně Vaše  poznámky týkající se medikace  – snášenlivost sníženého tlaku, přítomnost nežádoucích účinků léků (příklad zobrazení Obr 2-3)
 • Může na dálku doporučit další měření krevního tlaku navíc, dřívější nebo naopak pozdější návštěvu ordinace, úpravu dávkování léčby a přidání nebo výměnu léku s využitím elektronického receptu
 • Pacient nebo lékař mohou vyexportovat standardizovanou tabulku (dle doporučení ESH, 2010) s naměřenými hodnotami a uložit si ji ve formátu pdf, případně vytisknout na papír
Část týdenního cyklu měření TK
Obr 3: Část týdenního cyklu měření TK

Chcete se dozvědět více informací nebo se rovnou přihlásit do studie?

Kontaktujte nás emailem či telefonicky:

Email: studie@albertov.cz

Tel: +420 774 403 246

Odbornými garanty studie jsou:

MUDr. Jan Peleška, CSc.

MUDr. René Čamek

Pracoviště: ÚPSL spol. s.r.o. – kardiologická a interní ambulance | Adresa: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Pracoviště: Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK | Adresa: Studničkova 7, Praha 2