Telemedicínský systém Diani pomáhá pacientům s diabetem

Možnosti telemedicíny stále nejsou v klinické praxi zdaleka plně využívány, přestože její přínosy byly mnohokrát doloženy. V časopise JMIR Formative Research jsme publikovali výsledky 24-týdenní studie s pacienty s diabetem 1. typu v rámci které jsme ověřovali vliv využívání telemedicínského systému Diani na kvalitu kompenzace diabetu. Výsledek byl pozitivní, zdravotní stav pacientů se díky využívání telemedicíny zlepšil a pacienti si rovněž pochvalovali, že lépe porozuměli svému onemocnění. https://formative.jmir.org/2023/1/e35064