Vstup do učeben a laboratoří na Albertově pomocí studentské karty

Smart lock Salto

Nově mohou studenti i vyučující celého ČVUT FBMI použít ke vstupu do budovy i učeben a laboratoří na Katedře informačních a komunikačních technologií (KIT) se sídlem na pražské Albertově využít své studentské, respektive zaměstnanecké karty. Vstup je řízen na základě rozvrhu a studenti i vyučující mohou do učeben vstoupit půl hodiny před začátkem a po konci vyučovací hodiny. Odchod z učeben i budovy není omezen. Data jsou pravidelně automaticky synchronizována podle zapsaných předmětů. Toto automatizované řízení vstupů je možné díky realizaci systému Motais (Multi-Organization Timesheet and Access Integration Service) napojenému na systém chytrých zámků Salto. Vznik software Motais byl podpořen grantem z Fondu rozvoje sdružení CESNET číslo 665/2020 jehož hlavním řešitelem byl Ing. Jan Mužík Ph.D. z KIT FBMI.